Hỗ trợ ứng dụng chữ ký số và công nghệ thông tin

Tổng hợp các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam hiện nay

Mục lục bài viết

Ngày nay, với việc sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động kinh tế, tài chính, chứng thực… chữ ký số ngày càng được sử dụng rộng rãi. Nhưng để sử dụng được chữ ký số thì người sử dụng cần phải đăng ký dịch vụ chứng thực, và nhà cung cấp dịch vụ chứng thực đó tại Việt Nam hiện tại cũng hơn 10 nhà cung cấp, giá cả mỗi bên một khác. Ở bài viết này chúng tôi sẽ điểm danh cho bạn các dịch vụ cung cấp chứng thực chữ ký số hiện đang có mặt tại Việt Nam.  

Danh sách các dịch vụ cung cấp chữ ký số tại Việt Nam

Bao gồm 12 công ty đã được bộ thông tin và truyền thông cấp phép lưu hành tại Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia. Dữ liệu cập nhật tháng 06/2019.

Ở danh sách dưới đây chưa bao gồm VGCA và một số dịch vụ khác.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT-CA)

Công ty cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm (CA2)

Công ty cổ phần BKAV (BKAV-CA)

Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel (VIETTEL-CA)

Công ty cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FPT-CA)

Công ty Cổ phần Viễn thông New-Telecom (NEWTEL-CA)

Công ty Cổ phần Chứng số an toàn (SAFE-CA)

Công ty Cổ phần Chữ ký số ViNa (Smartsign)

Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam (EFY-CA)

Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS (TrustCA)

Công ty Cổ phần MISA (MISA-CA)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC-CA)

Dịch vụ làm dấu và chữ ký

Chúng tôi có cung cấp dịch vụ làm con dấu và chữ ký để bạn ký số được đẹp hơn. Chi tiết vui lòng liên hệ: