Hỗ trợ ứng dụng chữ ký số và công nghệ thông tin

Tải phần mềm cài đặt ký số

Sửa lỗi (1366...) khi cài bộ cài ký số

Sửa lỗi cài đặt ký số bị ngừng giữa chừng hoặc máy không cài được bộ cài ký số

MS Office 2007 Save as PDF or XPS Add-in

Cài thêm nếu sử dụng office 2007

.NET Framework 4.0

Sử dụng nếu máy thông báo chưa cài .NET Framework 4.0

File nén VsignPDF_3.1.7.rar

File nén tổng hợp nhiều file cài đặt ở trong – là bản gốc được tải từ ban cơ yếu chính phủ.

Adobe Acrobat Reader XI

Đọc file PDF (bản thay thế cho bản DC nếu phát sinh lỗi trong lúc ký)

Adobe Acrobat Reader DC

Đọc file PDF (nếu gặp lỗi có thể cài bản Acrobat Reader XI để khắc phục lỗi)

vSignPDFSetup_v3.1.7.msi

Trình đọc và ký số từ usb ký số

Driver gca01 client bản 64bit v2 8.3 (2016)

Bộ cài đặt “gca01-client-v2-x64-8.3.msi” hỗ trợ quản lý usb ký số phiên bản cũ

Driver gca01 client bản 32bit v2 8.3 (2016)

Bộ cài đặt “gca01-client-v2-x32-8.3.msi” hỗ trợ quản lý usb ký số phiên bản cũ

Dịch vụ làm dấu và chữ ký

Chúng tôi có cung cấp dịch vụ làm con dấu và chữ ký để bạn ký số được đẹp hơn. Chi tiết vui lòng liên hệ: